Si ju ndihmojmë

Ne përfshijmë funksionalitete të optimizuara që ju të shisni me lehtësi në internet. E transformojmë faqen tuaj për të qënë intuitive gjatë procesit të blerjeve, për të zgjeruar audiencën dhe rritur shitjet në dyqanin tuaj online.

Rezervoni takim

Pagesa online

Përdoruesit mund të blejnë mallra dhe shërbime nëpërmjet platformës, në mënyrë të shpejtë dhe efikase, kudo që ndodhen dhe në monedhën që preferojnë.

Butonat që bëjnë pagesa online

Raporte

Krijoni raporte të personalizuara, të cilat ju ndihmojnë të shqyrtoni ecurinë e biznesit tuaj dhe të vendosni nëse nevojiten ndryshime në strategji.

Raporte

Pronësi e plotë

Pronësi e plotë e produktit, i garanton biznesit tuaj liri dhe pavarësi. Nuk do të shqetësoheni për pamundësinë e shkëputjes nga përdorimi i një produkti të gatshëm, apo për kostot e vazhdueshme. Keni lirinë të vendosni sipas dëshirës mbi produktin tuaj.

Role përdoruesish dhe autorizime

Duke identifikuar rolet dhe lidhjet e tyre me njëri tjetrin, mund t'u jepni përdoruesve të platformës tuaj akses për të kryer detyrat që përfshin roli i tyre. Autorizimet i caktohen përdoruesve, për të lejuar që të kryejnë veprime specifike brenda platformës.

Sistem i sigurt

Ndërmarrim hapa që ofrojnë mbrojtje gjatë zhvillimit dhe përmirësojnë sigurinë e platformës tuaj.

E përshtatur për SEO

Faqet të përshtatura për SEO përmbajnë fjalë kyçe, të cilat i bëjnë lehtësisht te arritshme nga motorët e kërkimit, dhe kështu rrisin audiencën tuaj.

Manaxhim inventari

Pasqyre e përgjithshme e inventarit tuaj, nga ku mund të manaxhoni çmimet dhe disponueshmërinë e produkteve tuaja.

Manaxhim inventari

Panel manaxhimi

Përmbledhje e informacioneve dhe aktivitetit të llogarive në platformë. Nga paneli ju mund të manaxhoni inventarin, të monitoroni shitjet, të shihni raporte mbi fitimet dhe kostot, të manaxhoni pagat e punonjësve etj

Panel manaxhimi

Veçori të tjera

Përveç funksionaliteteve të përmendura më sipër, këto janë disa mënyra të tjera me të cilat ju ndihmojmë në biznesin tuaj, përmes platformave që krijojmë:

  • Mundësi përkthimi në gjuhë të huaja
  • Sistem aprovimi të ndryshimeve
  • Integrim me aplikacione të palëve të treta
  • Mbështetje për klientët
Rezervoni takim
Kryerja e pagesës nga klienti