Adresa

Bulevardi "Gjergj Fishta"
Nd. 24, H. 3
Tiranë, Shqipëri

Telefon

+355 6740 70444