Si ju ndihmojmë

Komunikojmë me ju për të kuptuar kërkesat që keni për faqen tuaj të biznesit dhe përmbushim vizionin tuaj.

Rezervoni takim

Shfaqni produktet tuaja

Prezantoni produktet dhe shërbimet tuaja, me informacione të plota. Fitoni besimin e klientëve duke u treguar atyre veprat tuaja më të mira dhe avantazhet e bashkëpunimit me ju.

Produkte të ndryshme

Përshtatje me çdo pajisje

Struktura dhe pamja e faqes web përshtatet me çdo pajisje dhe madhësi ekrani.

Foto e faqes në pajisje të madhësive të ndryshme

Përshtatje me programe lundrimi

Ne sigurojmë mirë-funksionimin e platformës në mënyre konsistente në çdo browser.

Programe lundrimi

Merrni statistika nga shërbimet analitike

Mund të mblidhni statistika dhe raporte mbi ndërveprimin e vizitorëve me faqen, me anë të të cilave mund të kuptoni ecurinë e faqes dhe ta përmirësoni atë, nëse është e nevojshme.

Statistika nga shërbimet analitike

Mundësi përkthimi

Suport i shumë gjuhëve lejon përdoruesit të zgjedhin gjuhën në të cilën duan të lexojnë përmbajtjen.

Lista e gjuhëve të faqes

Veçori të tjera

Përveç funksionaliteteve të përmendura më sipër, këto janë disa mënyra të tjera me të cilat ju ndihmojmë në biznesin tuaj, përmes platformave që krijojmë:

  • Integrim me rrjetet sociale
  • Forma aplikimi për rekrutimet
  • Email-e me adresën e faqes tuaj
Rezervoni takim
Ekrani i kompjuterit