Pozicione të lira

Nëse këto pozicione vakante përkojnë me zhvillimin tuaj profesional dhe objektivat tuaja të karrierës, mjafton të aplikoni.

Çfarë ofrojmë

Zhvillim të lartë profesional

Kontratë të rregullt pune

Rritje në karrierë

Projekte ndërkombëtare

Ambient komod dhe miqësor

Kolegë me eksperiencë