Junior full-stack developer

Nisni karrierën tuaj në fushën e web development si junior pranë Ketri Web! Kandidati ideal përmbush të gjitha pikat e mëposhtme, në lidhje me:

Detyrat

 • Ndërton plotësisht projekte të vogla dhe të mesme
 • Shkruan të gjithë kodin front-end dhe back-end
 • Teston për defekte në funksionalitet dhe/ose dizajn
 • Shkruan dokumentacion të qartë dhe të detajuar

Kërkesa teknike

 • Shkruan semantic HTML
 • Zbaton strategjinë mobile-first
 • Përdor JavaScript APIs, AJAX dhe DOM
 • Siguron përputhshmërinë mes browsers të ndryshëm
 • Përdor developer tools të browser-it

Aftësi personale

 • Ka intuitë në kuptimin e mënyrës se si gjërat duhet të funksionojnë
 • Aftësi të mira kërkimore
 • Ndjek parimet KISS dhe DRY
 • Kupton dhe shpejgon lehtësisht një rrjedhë logjike komplekse

Aftësi plotësuese

 • UX Design
 • Git
 • Regular expressions

Orari i punës: 08:30 - 17:30, E hënë - E premte

Apliko tani!