QA automation engineer (JavaScript)

Kërkojmë një QA automation engineer të talentuar për t'iu bashkuar ekipit tonë! Kandidati ideal ka interes aktiv për fushën e testimeve të automatizuara dhe përmbush të gjitha pikat e më poshtme, në lidhje me:

Detyrat

 • Teston për defekte në funksionalitet dhe/ose dizajn
 • Planifikon testet the skenaret
 • Shkruan scripts automatizimi të testimeve
 • Gjen dhe raporton defektet
 • Siguron përputhshmërinë mes browsers të ndryshëm
 • Shkruan të gjithë kodin e duhur për të automatizuar testet në JavaScript
 • Bën përmirësime në framework, të cilat mundësojnë ose lehtësojnë zhvillimin e testeve
 • Manaxhon kodin me Git
 • Shkruan dokumentacion të qartë dhe të detajuar

Kërkesa teknike

 • Përdor në JavaScript DOM, AJAX, MutationObserver dhe API të tjera që nevojiten
 • Përdor developer tools të browser-it
 • Përdor Git
 • Ka aftësi të zbulojë dobësi sigurie dhe zona shënjestrimi tek aplikacioni

Aftësi personale

 • Flet rrjedhshëm gjuhën angleze
 • Ka aftësi të mira kërkimore
 • Ka intuitë në kuptimin e mënyrës se si gjërat duhet të funksionojnë
 • Ka një nivel të lartë pëqendrimi
 • Ka vëmëndje ndaj detajeve
 • Ka aftësi të mira komunikimi
 • Ndjek parimet KISS dhe DRY
 • Kupton dhe vlerëson kompleksitetin e aplikacioneve web, të cilat zakonisht përmbajnë shumë logjikë biznesi dhe variabla
 • Mund të manaxhojë punën e vet dhe t'i përmbahet afateve kohore

Aftësi plotësuese

 • PHP
 • HTML
 • CSS
 • XPath
 • Regular expressions

Orari i punës: 08:30 - 17:30, E hënë - E premte

Apliko tani!